HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA YÖNETİM BAĞIŞ BASIN ŞEHİTLERİMİZ ETKİNLİKLER DUYURU ÜYELİK FOTOĞRAF GALERİSİ İLETİŞİM .

**********

DERNEĞİMİZ

 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile

5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak

VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

ünvanı ile kurulmuş olup,  2019 yılında yapılan tüzük değişikliği ile

yeni ünvan ” VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ULUSLAR ARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ ” olarak tescil edilmiştir.

 

VİZYONUMUZ – MİSYONUMUZ

                      

 

Vatan için millet için bizler için hayatları feda eden geride yetim öksüz bir çok yavru bırakan, eşlerini anne ve babalarını bir başlarına bu hayatta yapayalnız bırakma pahasına cephede cansiperane bir şekilde savaşmış mücadele etmiş şehitlerimiz için ne gerekirse yapılmalıdır.

 

Konumu nedeniyle terör saldırılarıyla yıllardır mücadele yürüten ülkemiz,  bu hain saldırılar neticesinde pek çok kayıp vermiştir.

 

*Şehit ailelerinin yaşadıkları travma sonucunda gerekli olan; tedavi, rehabilitasyon, topluma kazandırma, bilinçlendirme ve farkındalık çalısmalarında ilgili kurumlarla isbirligi yapılması,

*Şehit ailelerinin uzman ekibin destegiyle sosyal hayata tutunmalarının saglanması,

*Şehit ailelerine, proje kapsamında verilecek rehberlik ve danısmanlık hizmetlerinden yararlanma konularında tanıtıcı faaliyetlerin düzenlenmesi,

*Şehit ailelerinin sosyal-kültürel faaliyetlere katılımları yoluyla sosyalleşmelerine katkı sağlanması

*Şehit ailelerinin eğitim hizmetlerine tam erişiminin sağlanması için gerekli yönlendirmelerin yapılması

*Şehit ailelerinin sosyo-ekonomik anlamda hayatlarını idame ettirebilmeleri için haklarından haberdar edilmesi ve işsiz olanlar için gerekli kurumlara yönlendirmenin yapılması.

*Şehit ailelerinin sosyo-ekonomik haritalanma yoluyla takiplerinin yapılması

*Proje hedef kitlesi olan çocuk ve gençlerin sosyalleşmesi, arkadaşlık ilişkilerinin geliştirilmesi yoluyla  hayata bağlanmalarını sağlama.

 

Son zamanlarda artan terör olayları ve bunun sonucunda artan şehit ailelerimizin yanında oluduğumuzu  göstermek; onların yoksunluk hislerinin yanında olarak manevi ihtiyaçlarını gidermek ve tekrar hayata bağlanmalarını sağlamak en temel hedefimizdir.

Babaları veya kardeşleri şehit olmuş çocuklar; geçirdikleri travma neticesinde çoğunlukla sosyal hayattan kopmuş bireyler olarak hayatlarını devam ettirmektedirler. Bu çocukların toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu vatandaşlar olarak yetişebilmeleri için bir takım çalışmaların yapılması gerekmektedir

Hedeflerimiz arasında;  İlgili kurumlarında desteğini alarak Üyelerimiz ve dünya genelinde çeşitli nedenlerden dolayı muhtaç duruma düşmüş insanların faydalanabileceği projeleri üretmek ve insanların ortaya çıkan imkanlardan faydalanmalarını sağlamak en temel görevimizdir.

/

Derneğimizin Şehit Aileleri ve Gazilerimiz için sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında faaliyet göstermek kuruluş amacıdır. Şehit Aileleri ve Gazilerimizin toplum ile el ele milli duygularla kaynaşması amacıyla her türlü etkinlik düzenler, bu yönde düzenlenen etkinliklere katılarak gelecek nesillere Vatanın bölünmez bütünlüğü, Vatan ve Bayrak sevgisinin ilelebed baki kalması amacı ile her türlü merasim ve organizasyona iştirak sağlar.

Dernek üyelik müracaatı alınan bütün Şehit Aileleri ve güncel kanunlar kapsamında Şehit ve gazi olarak kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Ailelerine hizmet eder.

Dernek siyasetle uğraşmaz ve siyasi otoriteye angaje olamaz.
Dernek üyelerinden başkalarını tevkil ve teşkile yetkili genel vekaletnameler alarak bu vekaletnamelere müsteniden avukatlar vasıtasıyla üyelerinin adli ve idari mahkemelerdeki işlerini takip eder ve bu suretle onların haklarının korunması hususunda yardımcı olur.

Dernek üyelerinin sorunlarının çözümlenmesi için ilgili kurum, kuruluş ve makamlar nezninde teşebbüste bulunur.

Dernek gerek kamuoyu oluşturmak gerekse üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, gezi seminer, konferans, konser, temsil, festival, fuar ve yasalara uygun diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir.

Dernek amaçları dahilinde yasal izin alarak süreli,süresiz müstakil yazılı ve görsel yayın organları kurar. Bunları işletir veya işletmek üzere kuruluş ve kişilere yetki verir.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek elde edilecek gelirler ile üyelik kaydı yapılan Şehit Aileleri – Gazilere nakdi ve ayni yardım yapar.

Dernek amacının gerçekleşmesi ve başta Vatanın bölünmez bütünlüğü ile birlik ve beraberliğin devamlılığı için gerektiğinde; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile bütün resmi ve özel kuruluşlar ile amaca uygun ortak çalışma ve faaliyetlerde bulunabilir.

arz olunur

Yönetim Kurulu Başkanlığı

 

 

Dernek tanıtım videosu

EKLEYEN: KENAN TUNÇ