DUYURU

HAKKIMIZDA YÖNETİM BAĞIŞ
ŞEHİTLERİMİZ ETKİNLİKLER DUYURU ÜYELİK
FOTOĞRAF GALERİSİ İLETİŞİM
 
 

27.03.2021 Tarihli 2.ci Genel Kurul Toplantımız Covid 19 önlemleri kapsamında gerçekleştirilmiş olup, salgın nedeniyle toplantıya katılan ve katılamayan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

T.C. İçişleri Bakanlığının Covid 19 nedeniyle tüm STK’lar için yayınlamış olduğu ERTELEME ve bu ERTELEME^nin son bulduğu ve Covid 19 önlemleri kapsamında 2021 yılının Mart ayında düzenlenmesi uygun görülen Derneğimizin 2.ci Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı tarih ve gündemle gerçekleşecektir.
Derneğimizin 15/ 03/ 2020 tarihinde saat  15 :00  de aşağıdaki gündem ile Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelere yasal süre içerisinde duyurulur.
Karar Tarihi: 01.03.2021
Karar Sayısı: 2021/5
Olağan Genel Kurul toplantısında yeterli sayı sağlanmaması durumunda ikinci toplanma tarihi: 27/ 03/ 2021 Cumartesi tarihinde Saat:15:00 da derneğimiz merkezinde olacaktır.
Adres: Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği – Seyyid Ömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. No:37 Fatih İstanbul
Bilgi İçin: 0535 974 15 90
Açılış istiklal Marşı
 
Kapanış
Divan Kurulunun Oluşturulması
 
 
Hazirun Listesinin  İmzalanması
 
 
Yönetim Kurulunun İbrası
Dernek Organlarının Seçimi
Dilek ve Temenniler
 

İLGİLİ MAKAMA

Sayı: 2020/42                                                                                                                                                                                          Tarih:18.08.2020

Konu: Yetki ve Görevlendirmelerin iptali

İlgili Yönetim Kurulu Kararları: 10.01.2019 tarih ve 2019/1, 12.06.2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararlar

Derneğimizin kalkınması, amaca uygun projelerin üretilmesi ve bu projeler vasıtasıyla derneğe faydalı olacaklarını beyan edenlere yetkili olarak görev alabilmeleri için Noter Vekaletleri, Sözleşmeler, Yönetim Kurulu Kararları veya Derneğin antetli kağıdına yazılı ve mühürlü olarak aşağıda isimleri yazılı olanlara yetkiler verilmiştir.

GİDEN EVRAK BELGELERİ:

2017/2-6 JERRY HIRİMYAN 08.03.2017
2017/18 AYTÜLÜ KİRAZALDI 29.03.2017
2017/27 OSMAN SELİM ŞAR 21.04.2017
2017/76 YAVUZ SULTAN SAMET KAN 14.07.2017
2017/96 UĞUR ERKUR – UGR YAPIM 19.08.2017
2017/ ÜYE NO: 188 ÖZKAN ARSLAN 14.07.2017
2017/100 ALİ COŞKUN 04.09.2017
2017/105 UĞUR ERKUR – UGR YAPIM 05.10.2017
2017/109 AFGAN İŞADAMLARI DERNEĞİ 26.09.2017
2018/148 SERDAR TURHAL 15.02.2018
2018/188 MRT 25.07.2018
2018/38 EMRE ERTURAN 30.11.2018
2019/17a.c. ALİ COŞKUN 15.02.2019
2019/76  ALİ COŞKUN 07.10.2019
2019/ 88 KAHVECİOĞLU 15.10.2019 

2019/64 SERKAN ŞENGÜL 12.09.2019
2019/112 ABOR GROUP GHADER DİDARİ 12.12.2019
2019/114 KAHVECİOĞLU LTD. – ENES KAHVECİ 20.12.2019 
           
GELEN EVRAK BELGELERİ :
SÖZLEŞME 11.09.2018 ŞENOL AKMAN  
SÖZLEŞME 17.09.2018 FUN ORGANİZASYON
SÖZLEŞME 13.10.2018 EREN MISIRLIOĞLU
 

Yukarıda isimleri ve yetki belgelerinin tarihleri yazılı bulunan kişi ve üyelere amaca uygun faaliyetlerde görev almaları için derneğin antetli kağıdına yazılarak ilgili tarihlerde yetki verilmişti ancak bu kişi ve üyelerin YAVUZ SULTAN SAMET KAN hariç, Derneğimizin kalkınması konusunda her hangi bir katkıda bulunmadıklarından dolayı adlarına düzenlenmiş olan her türden yetki belgelerindeki görevleri, ilgili sözleşme ve tüm yazışmalar 10.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden kati olarak iptal edilmiştir.
Buna göre; bu belge üzerinde isimleri yer alan kişi ve üyelere verilmiş olan belge üzerinde bilgisi yazılanların içinde ve dışında olan tüm yetki, sözleşme ve Yönetim Kurulunca alınmış Karar konusu olan görevlendirme içerikli belgelerin tamamı 18.08.2020 tarihinde iptal edilmiş olup, amaca uygun faaliyetlerin ihtiyaç duyulan hassasiyetle yürütülebilmesi hususunda gereği önemle duyurulur.

 

Yönetim Kurulu Başkanlığı

İSTANBUL GENELİ ZABITA MÜDÜRLÜKLERİNİN
DİKKATİNE
Sayı:2019/116                                                                                                                                                                                                                      Tarih:24.12.2019
T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ/ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 25.10.2019 tarih ve 59090411-20-E21027082 sayılı iznine istinaden; Dernek olarak faaliyetimizin yürütülebilmesi amacıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi tarih ve sayılı iznine istinaden, Şirket ile Derneğimiz arasında ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için, uyulması gereken kural ve usullerin yer aldığı sözleşme imzalanmış olmasına rağmen,
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilgi’de belirtilen tarih ve sayılı yazısında yer alan organizasyon kurallarına, bu şirketin uymamış olduğundan;
Tarafımızdan T.C. Beyoğlu 6. Noterliğinden, 06.12.2019 tarih ve 15975 sayılı ihtarname ile bilgi çekilmiştir. Anılan Şirket tarafından uyulması gereken kurallar yerine getirilmemesi nedeniyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vatandaşlarca iletilen şikayetlerin artmasından dolayı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 20.12.2019 tarih ve 59090411-20-E25461058 sayılı yazı ile projeyi tamamen iptal ettiğine dair yazı 24.12.2019 tarihinde Derneğimize ulaşmış olduğu tarih itibariyle Derneğimizin bu faaliyeti olan Geri Dönüşüm Projesiyle hiç bir ilişkisi kalmamıştır.
Geridönüşüm şirketi ve yetkililerine yapılan iptal bildirimlerine rağmen İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Derneğimizin logosunun da yer vermiş olduğu Geri Dönüşüm Kutularını toplamamış olduğu gelen ihbar telefonlarının devam etmesinden anlaşılmakta olduğundan, Zabıta Müdürlüklerince yapılacak tüm iş ve işlemlerin muhatabının doğrudan aşağıda bilgileri yazılı Geridönüşüm kutularının da mülkiyet sahibi Şirket olacağından, gereği bilginize önemle arz olunur.
Saygılarımla.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
 
 
“İLGİLİ MAKAMLARIN DİKKATİNE”
Derneğimizin ünvanı ile ilgili değişiklik talebimiz; T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/İSTANBUL VALİLİĞİ/İL SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’nün 24.09.2019 tarih ve 87385697-482.01.02.02-E.94250 sayılı yazıları ile kabul edilerek, tarafımıza gerekli bildirim yapılmıştır.
Derneğimiz ünvanıyla birlikte Faaliyet alanına da insani yardım konular içeren maddeler de eklendiğinden  Dernek ünvanı VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ULUSLAR ARASI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ olarak düzeltilmiştir. 24.09.2019 tarihinden itibaren dernek bünyesinde üretilecek proje yazışmalarında mevcut antetli kağıtlarımız tüketilene kadar kullanılacak olup bu yazışmalarda yeni ünvanı içeren kaşe kullanılacaktır.
 Olağanüstü Kurul Toplantı Duyurusu
Değerli üyelerimiz,
Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 1 Eylül 2019 tarihinde saat: 16:00’da gerçekleşecektir. İlgili tarihte yeterli katılım sağlanmaması durumunda aynı yer ve saatte 15 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşecektir. 
Gündem:
 
1
Açılış Ve Yoklama – Hazirun Listesinin İmzalanması
7
 Dilek Ve Temenniler
2
Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
8
 
Tüzük Değişikliği
3
Divan Kurulunun Oluşturulması
9
 Kapanış
4
Gelir Gider- Faaliyet Raporunun Okunması Ve İbrası
 
5
Yönetim Kurulunun İbrası
 
 6
Dernek Organlarının Seçimi
 
Toplantı Adresi: Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği – Seyyid Ömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. No:37 Şehitler Evi Kocamustafapaşa Fatih İstanbul
Karar Tarihi: 22.07.2019
Karar No: 2019/5
Tarih: 01.09.2019 Saat:16:00
Bilgi için: 0535 974 15 90
 
Eğitime Destek Şehitlerimize Vefa isimli Kampanyamız yararına Fun Organizasyon tarafından Ankara, İstanbul, Konya ve İzmir’de düzenlenmesi planlanan gösteriler çeşitli nedenlerden dolayı Organizatör Mustafa Savaş tarafından iptal edilmiştir. Kamuoyuna önemle duyurulur.
18.01.2019
 
Değerli üyelerimizin dikkatine
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı 7. Asliye Hukuk Mahkemesi Kararıyla Dernek Başkanlığı görevine Kenan TUNÇ adıyla devam edecektir. 25.12.2018
KINAMA
11.12.2018
FOX TV’de Fatih Portakal, FOX Ana Haber’de Fransa’da meydana gelen protestoları ele alarak Türkiye için de benzer çağrıda bulunduğundan dolayı aşağıda yazılı sebeplerden dolayı kınıyoruz.
Huzur ve barışın hüküm sürdüğü ülkemizde, çeşitli söylemlerle halkı etkisi altına almak ve isyana teşvik etmek amacıyla Suriye, Irak, Mısır ve diğer ülkelerde olduğu gibi halk ayaklanmalarına sebebiyet verecek açıklamalarda bulunarak yüzlerce insanın bu çağrılara uyması ve tutuklanmaları sonucu olayların binlercesine yayılması ve sonucunda maddi kayıplarla devletin ekonomik zarara uğratılmasına zemin hazırlanması için 10.12.2018 tarihinde Fox tv ekranında açıklamalarda bulunan Fatih Portakal isimli şahsı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Yönetimi olarak şikayetçiyiz. Çevremizde ve Avrupa ülkelerinde yaşanan ayaklanmalar dikkate alındığında haklı tepkimiz kamuoyuna önemle duyurulur.
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
*****************************
Sayı: 2018/7                                                                                                                                                        Tarih: 17.09.2018
Konu: Üyelik bilgilerini tamamlaması gereken üyeler hakkında
 
İlgi (a) 06.08.2018 tarih ve 87386597-477.01.13.01-E.70531 sayılı İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü yazısı,
İlgi: (b) 17.09.2018 Tarih ve 2018/1 sayılı vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Yönetim Kurulu kararı
İlgi (a) ve ilgi (b) Dernekler Yönetmeliği’nin 32-a/2 maddesine istinaden,
Üyelik Müracaatı sırasında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca verilen Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Kartları ile üyeliği tesis edilmiş olanların, Online Üyelik Müracaatı ile üyeliğe müracaat edenlerden kimlik bilgilerini sonradan info@vatansehitleri.org adresli mail adresmize zamanında iletmedikleri nedeniyle  anne ve baba isimleri Üyelik Defterine işlenemediğinden bu bilgilerin en kısa sürede aşağıdaki iletişim adreslerimize yollamaları rica olunur.
Mail:  info@vatansehitleri.org
Derneğimizin whatsap hattı : 0535 974 15 90
Adres: Seyyid Ömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. No:37 Şehitler evi Fatih İstanbul
Bilgi İçin: 0212 534 13 34
Bilgileri Eksik olan Üyeler:
 • ABİDE ARSLAN
 • SEMAHAT YILMAZ
 • AYŞE ÇETİNKAYA
 • TÜRKAN KAYA
 • AYŞE ŞENTÜRK
 • LEMAN ŞENTÜRK
 • ELMAS YAZICI
 • ALİ DURAN YAZICI
 • ZEYNEP KADAŞ
 • ÜMMÜ GÜLSÜM PALA
 • YASEMİN HIZ
 • NEVİN BALA
 • SELMA GÜZEL
 • TURAN ATAMAN
 • RAİA HAKBİLEN
 • TÜLAY ER
 • AHMET ENCÜ
 • MEHMET TOPRAK
 • ENVER TÜRK
 • SEBAHATTİN ÇELİK
 • SEYHAN YILDIRIM
 • CELAL AYAZ
 • KEREM YÖRDEM
 • MEVLÜT ARSLAN
 • NEZAKET YETİKER
 • MUHİTTİN AKTAŞ
 • MİNE ÖZTÜRK
 • MEHMET HÜSEYİN ERYETKİN
 • MUHAMMED ARSLAN
 • ONUR GÜLMEZ
 • HASAN BİTER
 • HANDAN KARABUKAN
 • AYTAN DEMİR
 • MEHMET EMİN MEÇİN
 • KEZBAN YILGIN
 • ESMA ÇAKMAK
 • SÜLEYMAN HAMZA
 • VEDAT YILDIRIM
 • MURAT ÖZDEMİR
 • AYTAÇ KAHVECİ
 • SEDAT ABAY
 • İZZET ALPMAN
 • VEDAT CANPOLATLI
 • GÜRBET KAYAK
 • ÜMİT AYTEMUR
 • SEYİT ULUTAŞ
 • HANİFİ ADLAN
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
Değerli üyelerimiz üyelik kaydınızın içişleri Bakanlığı’nın 2006/1 sayılı tebliğinin 5. Maddesine uygun olarak devam edebilmesi için, gerekli  görülen bilgilerin 7 gün içerisinde beyan edilen iletişim bilgilerimize zamanında ulaştırılması hususunda gereği bilgilerinize önemle arz olunur. 17.09.2018
Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Vatan Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
Değerli üyelerimizin dikkatine
Derneğimize İl Dernekler Müdürlüğünden gelen 06.08.2018 tarihli ve 17.09.2018 teslimli yazıya istinaden,
Online müracaatla üyelik kaydını yaptırmış olan ve henüz kimlik bilgilerini mail veya posta aracılığı ile göndermemiş olan kişilerin üyelik kayıtlarının devam edebilmesi , 7 gün içinde kimlik belgelerini Derneğimiz adresine ve info@vatansehitleri.org elektronik posta adresine ulaştırmaları ile mümkün olabilecektir.
Aynı işlem, şahsi müracaatla üyeliğe müracaat etmiş olan ve kimlik bilgilerinin taranmak suretiyle muhafaza edildiği bilgisayarın 2017 yılın temmuz ayında çökmesiyle silinen bilgiler arasından DATA RECOVERY isimli Proğram ile geri alınması başarılamayan;  SEMAHAT YILMAZ, AYŞE ÇETİNKAYA, TÜRKAN KAYA, AYŞE ŞENTÜRK, LEMAN ŞENTÜRK, ELMAS YAZICI için geçerli olacaktır.  Gereği bilgilerinize önemle duyurulur. 17.09.2018 – 17:22
Saygılarımızla.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
 
Değerli üyelerimizin dikkatine
Karagümrük Mahallesinde Faaliyetteyken Seyyid Ömer Mahallesi’ne taşınan
Derneğimizin, eski adreste üyelerimize vermiş olduğumuz
ÜYE ve TANITIM KARTLARI
2018/51 Sayı ve 20.04.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla
iptal edilmiştir.
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
TÜRKiYE CUMHURYETi ülke sınırlarının müdafaası için görev alan bütün Askerlerimize Allah güç, kuvvet ve başarı nasip eylesin.
TÜRK SILLAHLI KUVVETLERİ’nin yürütümüş olduğu “Zeytin Dalı Harekatı” Milli Güvenliğimiz için kaçınılmaz bir harekat olduğundan, dualarımız bu operasyonlarda görev alan bütün Mehmetçiklerimizle beraberdir.
Şanlı Ordumuzun huzur ve güvenliğimiz için yürütmüş olduğu bu operasyonda başarı elde etmesini Allahtan diliyoruz.
20.01.2018
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
Değerli üyelerimizin dikkatine.
KARAGÜMRÜK MAH. VATAN CD. ARPAEMİNİ ÇIKMAZI SOK. NO:1 /FATİH/İSTANBUL adresinde bulunan Derneğimiz, 05.10.2017 tarih ve 2017/34, 27.11.2017 tarih ve  2017/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararları, 08.12.2017 tarih ve 2017/126 sayılı yazı ile T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ / İl Dernekler Müdürlüğü yazısı, 04.12.2017 tarih ve 31762245 sayılı FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI yazı ve müracaatlara istinaden VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ 08.12.2017 tarihinden itibaren; Seyitömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. Şelaleli Park içi Şehitler Evi No:37 Fatih İstanbul adresinde faaliyetlerine devam edecektir.
Bilgilerinize önemle arz olunur.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
08.12.2017
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
22.11.2017
 
 
05.11.2017
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
————————————–
 
 

Şehitlikte eşitlik

Nuray BABACAN / ANKARA
11.01.2017 – 22:10 | Son Güncelleme: 
Terör olaylarına müdahale, darbe girişimi ve görev sırasında şehit-gazi olan güvenlik güçlerine ilişkin yardım uygulamalarındaki farklılık giderilecek. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar da dahil, tüm sosyal haklar eşit olacak. Asker, polis veya diğer güvenlik güçleri için tek tip şehitlik ve gazilik hakkı getirilecek.
Şehitlikte eşitlik
 

HÜKÜMET, tüm güvenlik güçlerinin görevlerini yaparken şehit olmaları veya yaralanarak gazi ünvanı almaları durumunda uygulanan haklara ilişkin çalışma başlattı. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanlara verilen haklar ile daha önce ve sonraki operasyon ve çatışmalara katılan güvenlik güçlerine ilişkin uygulamalar arasında farklılık olduğu saptandı. Hem bağlanan maaşlarda hem de gazilik ünvanı verilmesine ilişkin oranlarda farklılık oluştuğu saptanınca yeniden düzenleme gerekliliği doğdu.

YILDIRIM’DAN TEK METİN TALİMATI
Operasyonlarda yaralananlara gazilik için yüzde 40 oranı uygulanırken 15 Temmuz darbe girişiminde bu oranın kaldırılması, gaziler arasında ayrıma neden olmuştu. Şehit yakınları ve gazilere verilen maaşlar arasındaki farklar da tartışma yaratmıştı. Çifte standardın giderilmesi için çalışma başlatılınca, bu konuda birden fazla uygulama ve çok sayıda mevzuat olduğu görüldü. Bunun üzerine Başbakan Binali Yıldırım, bu mevzuatın hak kaybına neden olmayacak şekilde, tek bir uygulama metninde toplanması ve bu konudaki kafa karışıklığının giderilmesini istedi. İlgili bakanlıklar, mevzuatı tarayarak standart bir uygulama yaratılması çalışma başlattı.

MAĞDURLARA ÇİFTE STANDART İDDİASI
Terör olaylarında hayatını kaybeden veya yaralananlara devlet tarafından tazminat verilmesi ve yakınlarına maaş bağlanmasıyla ilgili uygulamada çifte standart olduğu iddiaları da araştırılıyor. Kamuoyunda ‘sivil şehit ve gazi’ olarak adlandırılmasına karşın, mevzuatta ‘terör mağdurları’ olarak tanımlanan bu kişilerle ilgili de farklı uygulamalar yapıldığı öne sürüldü. Hükümet kaynakları, terör olaylarında ölen sivillerin GBT’lerine bakılarak, olayla ilgili soruşturmanın sonuçlanmasının ardından, yaralanmanın yüzde 40’tan fazla olması durumunda, orana bağlı olarak 531 ile 885 lira arasında maaş bağlandığını dile getirdiler. Terör olaylarında hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına da 885 lira maaş bağlandığı ifade edildi. Yasada mağdurların yakınlarına istihdam hakkı ve tazminata ilişkin hükümler de bulunuyor.

EKLEYEN: KENAN TUNÇ

 
**************************************
25.05.2017
Tendürek ve Şemdinli’den acı haber: 5 şehit
Tendürek Dağı kırsalı ve Şemdinli’de PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmalarda 4 asker ve 1 korucu şehit oldu. Çatışmalarda 9 terörist öldürüldü.
“Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.”
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
*****************************************************************
 
14.05.2017
Muğla- Marmaris kara yolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur otobüsü devrilmesiyle Kazada hayatını kaybeden 24 kişinin yakınlarına basşağlığı, vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.
Bu acı kaza haberi nedeniyle Anneler günü etkinlikleri yarım kalanların acısını paylaşıyor bu vesileyle tüm annelerin karşılıksız sevgileri, bizlere göstermiş oldukları sonsuz sabırlarından dolayı “ANNELER GÜNÜ”nü kutluyor saygılarımızı sunuyoruz.
 
24.04.2017
DEĞERLİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ
 1. YASAL HAKLARINIZ İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ EKSİK VEYA HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ İŞ VE İŞLEMLERİNİZ İÇİN DERNEĞİMİZE MÜRACAAT EDİNİZ. DİLEKÇE VE MÜRACAATLAR KONUSUNDA YARDIMCI OLUNACAKTIR.
 2. EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
 
19.04.2017
DEĞERLİ ŞEHİT AİLELERİ
15 NİSAN 2017 CUMARTESİ GÜNÜ KUMBURGAZ JANDARMA ÖZEL EĞİTİM TESİSLERİNDE DÜZENLENEN 1000 KİŞİLİK ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERİMİZDEN OLUŞAN DERNEĞİMİZDE ÜYELERİ İLE BİRLİKTE KATILMIŞTIR.
YEMEKLİ ETKİNLİK DAVETİYESİNDE 3 DAİRE ÇEKİLİŞİ OLACAK DİYE YANLIŞ BİR ANLAŞILMA OLDUĞU VE DERNEĞİMİZE SÜREKLİ SİZLERDEN GELEN TELEFONLARLA BU KONU ÜYELERİMİZCE SORULMAKTADIR.
DAVETİYE ÜZERİNDE YAZILI 3 DAİRE İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
“ŞEHİT YAKINLARINA 3 TANE DAİRE VE HEDİYE BAĞIŞINDA BULUNAN, KENDİ ADLARINA İMKAN VE OLANAK SAĞLAYAN İŞADAMLARIMIZA, DEVLET BÜYÜKLERİMİZE PLAKET VERME TÖRENİ”
ŞEKLİNDEDİR.
LÜTFEN DAVETİYELER ÜZERİNDE BİLGİYİ TEYİD EDİNİZ.
500 ŞEHİT AİLESİNE 5 YILDIZLI OTELLERDE KONAKLAMA İMKANI İLE İLGİLİ DETAYLAR İSE ORGANİZASYON YETKİLİSİNDEN ALINAN BİLGİYE GÖRE
500 KİŞİLİK ŞEHİT AİLESİNE TATİL KONTENJAN OLARAK
JANDARMA ÖZEL HAREKAT KOMUTANLIĞI, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İLE JANDARMA KOMUTANLIĞINA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ LİSTEYİ İFADE ETMEKTE VE DERNEĞİMİZE TANINAN KONTENJAN SAYISI İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİP TATİL İÇİN İSMİNİZİ YAZDIRABİLİRSİNİZ.
YANLIŞ ANLAŞILMALARIN ORTADAN KALKMASI İÇİN
LÜTFEN ADRESİNİZE ORGANİZASYON YETKİLİLERİNCE YOLLANAN DAVETİYELERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ
DİĞER TÜM ŞEHİT AİLELERİ DERNEK ÜYELERİNE AYRICA ÖNEMLE
DUYRULUR.
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
12.03.2017
“Kınama”
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağının iniş izninin Hollanda tarafından iptal edilmesini, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya‘nın maruz kaldığı durum ve Hollanda polisince Türk Vatandaşlarına yapılan demokrasi dışı muameleler nedeniyle başta Hollanda olmak üzere yakın zamanda benzer hareketlerde bulunan diğer Avrupa ülkelerini şiddetle kınıyoruz. 12.03.2017 – 00:23
 
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
 
07.03.2017
DEĞERLİ ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ
KURUMSAL HATTIMIZDAN
CEP TELEFONLARINIZA GELECEK OLAN BİLGİLENDİRME AMAÇLI MESAJLARIMIZ
GÖNDEREN KURUM: VTNSEHITDER
OLARAK GÖRÜNECEKTİR.
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
 
21.02.2017
DEĞERLİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ
DERNEĞİMİZ
 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile
5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak
VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
ÜNVANI İLE KURULMUŞTUR.
Kurum Adı: VATAN ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
Detayli Faaliyet Alanı: Genel Hükümlere Göre Kurulan Dernekler (4721)
Faaliyet Alanı: ŞEHİT YAKINI VE GAZİ DERNEKLERİ
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
 
 
21.02.2017
 
DEĞERLİ ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ;
SN. ŞENCAN BAYRAMOĞLU,nun VERMİŞ OLDUĞU SON GÜNLERDEKİ YANLIŞ BEYANLARINDAN DOLAYI 20.02.2017 TARİHİNDE İSTANBUL 29. NOTERLİĞİNDE İMZALANAN İSTİFANAMEDE OLDUĞU GİBİ DERNEĞİ VE KENDİSİ İLE HİÇ BİR İLİŞKİMİZ KALMAMIŞTIR.
ÖNEMLE DUYRULUR.
EKLEYEN: KENAN TUNÇ
     
     
EKLEYEN: KENAN TUNÇ