FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

ONLİNE_BAĞIŞ

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ
Toplu Konut İdaresince (TOKİ) faizsiz konut kredisi kimlere verilmektedir?
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir. Aynı kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimleri için ise; bir konut ile sınırlı olmak üzere, öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilir.
Ayrıca 667 sayılı KHK ve 675 sayılı KHK ile 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile, malul olan ve malul sayılmayacak derecede yaralanan vatandaşlarımıza da faizsiz konut kredisinden yararlanma imkanı sağlanmıştır.
Birinci fıkrada belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de birinci fıkra hükmünden yararlanırlar.

Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamalar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Hak sahiplerine;

1-Kredi istek dilekçesi,
2-Kredinin müştereken kullanılması halinde diğer hak sahiplerinin kredi kullanmaktan vazgeçtiklerini belirten noter onaylı feragatname,
3-SGK hak sahipliği belgesi,
4-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
5-Konuta ilişkin tapu senedi ve örneği ve yönetmelikte belirtilen diğer belgelerle kredi açılmaktadır.

Hak sahiplerinin yönetmelikte belirtilen belgelerle krediye aracılık eden banka şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Faizsiz Konut Kredisi uygulamasına ilişkin ayrıntılar nelerdir?
Toplu Konut İdareleri tarafından Şehit Ailelerine Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik 13.02.2014 tarih ve 28912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Uygulamalar ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde hak sahiplerine ilişkin şu bilgilere yer verilmiştir:

Krediden yararlanacak hak sahibinin belirlenmesi
(1) Hayatlarını kaybedenler için; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında hayatlarını kaybedenlerden öncelikle; dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.
(2) Harp veya vazife malulleri için; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlardan öncelikle; malulün kendisine, faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasını konut sahibi yapmak amacıyla bu Yönetmelik çerçevesinde bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla idarece kredi verilir.
(3) 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile ilgili mevzuata göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenler de faizsiz konut kredisi hakkından 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik sıralamasına göre yararlanırlar.

Hak sahiplerine 2016 yılı için verilen kredi miktarı 94.000 TL’dir.

 

 

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ – NASIL KULLANILIR ?

Merhaba Sayın Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi Yakını

Bu yazıda sizlerle bizlere verilen haklardan biri olan Ziraat Bankası aracılığıyla Faizsiz Konut Kredisinin nasıl kullanıldığını adım adım bizzat başımdan geçen deneyimlerle anlatıcam, inşAllah faydası olur, şimdi başlıyorum.

 • Faizsiz konut kredisine başvurabilmek için atılması gereken ilk adım Sosyal Güvenlik Kurumundan adımıza düzenlenen Hak Sahipliği Belgesinin teminini sağlamak.
  Bunun için Şehit veya Gazi olan kişi er/erbaş ise Ankara SGK Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığına (iletişim bilgileri bu sitede mevcut) , eğer yedek subay/subay ise Ankara SGK Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına (iletişim bilgileri bu sitede mevcut), kendisine faizsiz konut kredisi başvurusunda kullanılmak üzere Hak sahipliği belgesinin hazırlanması için dilekçe hazırlayıp ( önerim ptt aracılığı ile iadeli taahhütlü ) posta ile göndermek gerekiyor.
 • İkinci aşama : Hak sahipliği belgesi istediniz ve sgk hazırlayıp size posta ile ev adresinize yolladı ( bildiğim kadarıyla bu belge ankaraya gidip elden alınamıyor). Artık elimizde hak sahipliği belgemiz mevcut, sıra almak istediğimiz daireyi bulmakta, gezdiniz baktınız aradığınız evi buldunuz diyelim, evi alacağınız kişiye en baştan  faizsiz konut kredisi aracılığıyla alacağınızı ve kredi miktarının 30-40 gün içinde elinize geçeceğini söyleyin, sonradan sıkıntı çıkarmasın. Alacağınız evin sahibi şartınızı da kabul ederse diğer aşamaya geçebiliriz.
 • Üçüncü aşama : Satın almayı planladığınız evin tapusunu ev sahibinden Noter tasdikli fotokopisini yaptırmak için isteyin bu belge ziraat bankasına başvururken isteniyor, tapu fotokopisini noterden hallettikten sonra tapuyu geri verebilirsiniz. Gelin Ziraat Bankası şubesine gidelim : orada elimizde Tapunun Noter Onaylı Fotokopisi, SGK dan aldığımız Hak Sahipliği Belgesi , kimlik fotokopimiz,dairenin bağlı bulunduğu belediyeden dairenin iskan ( kat kullanım izin belgesi) gerekli, başvuru esnasında bankada bu haktan faydalanmak istediğimize dair hazır dilekçe var onu da dolduruyoruz ve başvurumuzu yapıyoruz.
 • Dördüncü aşama : Faizsiz konut kredisi miktarı her yılın başında artırılıyor, 2016 miktarı 84.000 TL ancak banka her şey bitip parayı hesabınıza aktarırken %1 masraf kesiyor yani hesabınıza 83.000 geçiyor. Devam edelim ; Ziraat bankasına başvurumuzu yaptık ve bekliyoruz, bankadaki müşteri temsilciniz başvurunuz ankara merkezden onaylandığında haber veriyor ama sizin 2 hafta sonra gidip sormanızda fayda var, sonrasında haftada bir sormanız yeterli, işinizi takip edin.
 • Beşinci aşama : Banka aradı ve onayınız geldi dedi, ziraat bankasına gidiyoruz ve ordan tapuya vermemiz için belgeler veriyorlar, bu belgeler : Faizsiz konut kredisi kullandığınızı belirtir yazı ( bu yazı ile tapudan daireyi alırken tapu harcının alıcı kısmından muaf oluyorsunuz ), ipotek yapın yazısı ( bu yazı ile tapuyu üzerimize geçirdiklerinde daireye ziraat bankasının ipoteğini koymaları için tapuya veriyoruz) ve birkaç nüsha belge daha. bu belgeleri de ziraatten aldıktan sonra diğer aşamaya geçelim.
 • Altıncı aşama : Ya evin sahibi ya da kimlik bilgilerini size verirse siz, tapuya gitmeden bir veya iki gün önce tapunun sitesinden randevu alıyorsunuz, şu gün şu saate şeklinde ( hastane muayene randevusu gibi ) , ya da tapuya gideceğiniz gün sabah erkenden tapuya gidin numaratörden sıra alın sıranızı bekleyin diğer türlü randevu aldığınız dk da sizin numaranız yanıyor sıra size gelmiş oluyor.
 • Yedinci aşama : Tapudasınız, evin sahibi bir , siz iki vesikalık fotoğrafla , evin tapusuyla, Dask deprem sigortası belgenizle( tapuya gelmeden dask yaptırıyorsunuz, ben belgeleri ziraatten alırken ziraatte yaptırdım, sigorta şirketi aramakla uğraşmadım- m2 ve evin yaşına katına göre değişmekle birlikte yaklaşık 200 tl ödedim ben.) , kimlik fotokopileriniz ve kimliklerinizle sıranız yandığında bankodaki tapu memurunu belgelerinizi veriyorsunuz. Görevli size diyor ki , şimdi gidin belgeleriniz incelenecek ve size ne kadar ödeyeceğinize dair mesaj gelecek ödemeyi bankamatiktan ( ziraat, vakıf, halk bankaları ) yapın ve yine geri tapuya geleceğiniz sait gösteren mesaj alaaksınız o saatte tekrar satıcı ve alıcı olarak tapuda hazır olun diyecekler.
 • Sekizinci aşama : Mesajlar birkaç saate gelir, geldiğinde döner sermaya 218 tl ve tapuda satış bedeli olarak gösterdiğiniz miktarın %2 si satıcının ödemesi gereken tapu harcı + %2 de sizin ödemeniz gereken tapu harcı olacak şekilde ödeyin diye mesaj gelecek, ödemeleri bankamatikten yapın ve makbuzları alın.Not : Çoğu şehirde tapudaki tüm masrafları alıcı öder şeklinde bir kanı var, bu sizin satıcıyla nasıl anlaştığınıza bağlı, siz evi faizsiz konut kredisiyle aldığınız için alıcının tapu harcından muafsınız, geriye sadece satıcı harcı olarak kalan %2 ile döner sermayeyi ödemek kalıyor. )Not2 : Daha açıklayıcı olması için rakamsal örnek vericem.
  Tapuda daireyi 100.000 tl ye satılıyor olarak belirttiğinizi varsayalım,
  %2 alıcı tapu harcı : 2.000 tl
  %2 satıcı tapu harcı : 2.000 tl
  Döner sermaye ödemesi : 218 tl ,
  alıcı (siz) tapu harcından muafsınız o sebeple 2.000 tl kardasınız
  geriye ödenmesi gereken 2.000 tl ( satıcının tapu harcı ) + 218 döner sermaye = 2018 tl ödüyorsunuz.
 • Dokuzuncu aşama : Ödemeler yapıldı makbuzlar alındı ve mesajda belirtilen saatte satıcıyla beraber tapuda hazır bulunuldu. tapudasınız, memurun yanına gittiniz orda makbuzları görevliye veriyorsunuz sonra içeriden başka görevli memur geliyor , evraklarınız hazırlanmış önünüze konuluyor, memur satıcıya soruyor para işini hallettiniz mi ( siz 93.000 tl eksik şekilde geri kalan miktarı nakit ya da nasıl anlaştıysanız ev sahibine veriyorsunuz) satıcı para işi tamam dedikten sonra memur imzaları alıyor tapuyu sizin üzerinize geçiriyor.
 • Onuncu aşama : tapunuzu aldınız ama daha bitmedi, tapuya ziraat bankasının ipoteğini koyacaklar ama yine bu aşama için döner sermaye yatırın deniyor, yine mesaj geliyor, bankamatikten yatırıyorsunuz, geri geliyorsunuz, memur ipotek işlemini de yaptıktan sonra ipotek belgesini de veriyor, o belgeyle ve satıcıyla Ziraat bankasının yolunu tutuyorsunuz.
 • On birinci aşama : İpotek belgesini ziraate veriyorsunuz, faizsiz konut kredisi miktarı hesabınıze geçiriyorlar, sizde parayı satıcının hesabın aktartıyorsunuz(satıcı yanınızdayken), ondan sonra alan razı, satan razı .
 • Hayırlı uğurlu olsun. ziraate olan borcunuz şehit-gazi maaşının 4te 1 i otomatik kesilerek ödeniyor.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR :
 • Satın alacağınız dairenin kesinlikle belediyeden iskanı olmalı, zaten başvuruda iskan belgesi isteniyor, iskansız bir daire için sakın anlaşmayın ve almayın, tapuda o daireler tarla görünmektedir.
 • Satıcıya kredi miktarı paranın tapudaki devirden sonra ziraate gidilip orada verileceğini başta söyleyin satıcıyla aranızda tapu devri sırasında sıkıntı çıkmasın.
 • Üzerinde başka bankanın konut kredisi ipoteği bulunan daireler de bu yöntemle satın alınabilir , yapılması gereken ziraate başvururken dairenin ipoteğinin kaldırılmasına faizsiz konut kredisi miktarı yetmezse üstünü cebinizden tamamlayacağınızı taahhüt ettiğiniz bir dilekçe vermek. bu şekilde kredi hesabınıza yatırılınca szde ipoeteğin olduğu bankadaki hesaba bu parayı aktartıyorsunuz , borcu kapatıyorsunuz ve o banka tapuya ipotek kaldırma yazısı yazıyor ve diğer bankanın ipoteği kalkıyor , daire üzerinde sadece sizin ziraatin ipoteği kalıyor, bu işlmeler için en başta başvuru aşamasında diğer bankadan kaç tl karşılığında bankanın ipoteği kaldıracağına dair bir yazı alıp ziraate vermeniz gerekiyor.
 • Güvenemediğiniz satıcıdan daire satın almaya çalışmayın.
 • EKLEYEN: KENAN TUNÇ