DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

ONLİNE_BAĞIŞ

 

 

DİLEKÇE

1- SSK Emeklilik İşlemleri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

                                      T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                                                          ANKARA

12 Mart 2014 tarihinde, 70’inci Mekanize Piyade Tugayı, 2’üncü Hudut Alayı, 2’inci Hudut Taburu, 3’inci Hudut Bölüğüne bağlı Kalecik Karakolunda …………. sicil numaralı yedek subay asteğmen/er  olarak  görevlerimden dolayı gözetleme yapmak ve kontrol için çıktığım  gözetleme kulesinde dengemi yitirip düşmem sonucunda yaralanarak malul kaldım. Ankara GATA’dan aldığım kati raporla 63/D/7 askerliğe elverişli değildir kararı çıkmıştır.

İşlemler için gerekli belgeler dilekçe ekinde mevcuttur. Malulen emeklilik için gerekli işlemlerin başlamasını ve tarafıma malulen emekli aylığı bağlanmasını arz ederim.

….. / ……/ 2014

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No

ADRES:  ……………………………..
Tel : …………………………….

 

EK :

 • Maluliyet derecesi belirlenmesi ve malulen emeklilik için başvuru dilekçesi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Ankara Gata, Türk Silahlı Kuvvetleri Kat’i Sağlık Raporu Örneği
 • Terhis Belgesi
 • Ameliyat Hasta Epikriz Raporu/Belgesi
 • Öğrenim Belgesi – Üniversite/ Lise Diploma Onaylı Fotokopisi
 • Ankara Gata, Türk Silahlı Kuvvetleri Ön Sağlık Raporu Fotokopisi
 • Türk Silahlı Kuvvetleri- Kaza / Olay Raporu Fotokopisi
 • Ankara Gata Radyoloji Sonuç Raporu Fotokopisi
 • Ankara Gata’ya Muayene ve Tedavi Sevk Yazısı Fotokopisi
 • Ankara Gata İlk Rapor ve Muayene Sonuç Fotokopisi
 • 90 gün İstirahat Rapor Fotokopisi
 • Devlet Hastanesi İlk Muayene Raporu Fotokopisi
 • Nüfus Kağıdı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf

———————————————————————————————————

2- SGK Eksik Evraklarını Hastanelerden İsteme Dilekçesi

                 T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
………….  DEVLET HASTANESİ                                                                   

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı, ………… / …………………. sayılı sağlık kurulu kararına istinaden , görevim sırasında ../../2015 tarihinde geçirdiğim kazayı takiben hastaneniz acil servisinde olduğum muayene ve film çekimi ile ilgili şahsım adına tutulan tıbbi belgelerin; İlk Müdahale (tıbbi) Raporu, ……… Kırığı Filmi, SGK Ankara Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı / Primsiz Ödemeler Daire Başkanlığı tarafından talep edilmektedir. Talep karar yazısı dilekçe ekinde bulunmaktadır.

Bu nedenle hastaneniz tarafından tutulan SGK’nın talep ettiği tıbbi belgelerin tarafıma gönderilmesini,

Bilgilerinize arz ederim.   …/…/2015

 

Ad-Soyad
T.C. No

ADRES: ………………..
Tel : ……………………..

———————————————————————————————————-

3- Nakdi Tazminat Başvurusu İçin Gerekli Dilekçe Örneği

                                                           T.C.
KARA KUVVETLERİ PERSONEL İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI’NA / ANKARA

…………. 2015 tarihinde, 70’inci Mekanize Piyade Tugayı, x’üncü Hudut Alayı, x’inci Hudut Taburu, x’inci Hudut Bölüğüne bağlı Elmacık Karakolunda ………………. sicil numaralı yedek subay asteğmen / er olarak  görevim sırasında görevlerimden dolayı gözetleme yapmak ve kontrol için çıktığım gözetleme kulesinde dengemi yitirip düşmem sonucunda yaralanarak malul kaldım. Ankara GATA’dan aldığım kati raporla 63/D/7 askerliğe elverişli değildir kararı çıkmıştır.

Nakdi tazminatın aşağıda belirtilen hesap numarasına  yatırılmasını arz ederim.

….. / ……/ 2015

 

 

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No

ADRES: ……………….
IBAN:  ………………………………
Tel : …………………………….

———————————————————————————————————-

4- OYAK – Ordu Yardımlaşma Kurumu – Maluliyet Yardımı Başvuru Dilekçesi

                                  T.C.
OYAK – ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU
                                                                  ANKARA

……………………. tarihinde, xx’inci Mekanize Piyade Tugayı, x’üncü Hudut Alayı,x’inci Hudut Taburu, x’inci Hudut Bölüğüne bağlı ……………….. Karakolunda …………………. sicil numaralı yedek subay asteğmen/er olarak  görevim sırasında kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli iken gözetleme yapmak ve kontrol için çıktığım  gözetleme kulesinde dengemi yitirip düşmem sonucunda yaralanarak malul kaldım.

Ankara GATA’dan …………….. 2014 tarihli aldığım kati raporla 63/D/7 askerliğe elverişli değildir kararı çıkmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Onaylı Kesin İşlem Sağlık Raporum dilekçe ekinde bulunmaktadır. Oyak üyeliğim olduğundan, kurumun verdiği maluliyet yardımını talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını ve tarafıma bilgilendirilmesi arz ederim.

xx.xx.2015

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No

 

ADRES: ……………………………..

Telefon : ……………………………

IBAN: ………………………

–———————————————————————————————————

5- Anadolu Sigorta / Mehmetçik Sigorta Tazminat Ödemesi İçin Başvuru Dilekçesi

               ANADOLU SİGORTA
İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                                                                                                                              ANKARA

 

…………………. tarihinde, ….’inci Mekanize Piyade Tugayı, ……’üncü Hudut Alayı, …..’inci Hudut Taburu,……’inci Hudut Bölüğüne bağlı Elmacık Karakolunda görev sırasında gözetleme kulesinde geçirdiğim kazaya istinaden istenilen belgeleri ekte sunmakla birlikte, ………………. poliçe numaralı Mehmetçik Sigorta / Anadolu Sigorta tutarının tarafıma ödenmesini talep etmekteyim.

Gereğini, bilgilerinize arz ederim. …./…./20..

 

Ad-Soyad
T.C. Kimlik No

 

ADRES: …………………………………….

IBAN: TR………………………………….

Tel : ……………………………………………

 

EKLEYEN: KENAN TUNÇ